May 06, 2019

?למה ילדים עושים חרם על אחרים

ילד המצטרף לחרם כלפי ילד אחר עושה זאת כדי להתקבל חברתית על ידי הילדים הנחשבים כרצויים ונחשקים מבחינתו. הוא מעוניין להשתייך לקבוצה ולכן לא מעז להתקומם כנגד החרם. יותר מכך, מתוך הצורך שלו להשפיע על אחרים, הוא מוסיף שמן על מדורת החרם, על פי הכרה שקרית שהילד המוחרם ראוי לחרם. נוכח עוצמת הכוח החברתי של חרם, כל ילד נוטה להגן על עצמו מפני האפשרות שהחרם יופנה כלפיו ולכן יש לו עניין לשמר את החרם הנוכחי כל עוד הוא בצד המחרים.
 

לשמוח במה שיש, מתוך ההקדמה לספר יום המשפחה

משפחות הן דבר מורכב. ככה זה בכל מקום ובכל הרכב משפחתי. ילדים מתמודדים עם קשיים, אכזבות, צלקות וחסכים שונים ומשונים לאורך חייהם המשפחתיים. וההורים? הדאגה לבריאות הילדים וחינוכם, ההתמודדות עם יחסי אחים, הצבת גבולות, הנהגת תקשורת בריאה ומכבדת ופתרון בעיות שונות, לצד החובה לפרנס, הופכת את ההורות לאחד המקצועות הקשים, (והמרגשים), ביותר בחיינו.

 

להעצים את מה שיש, מתוך ההקדמה לספר המשפחות של שושו

אימהות יחידניות חשופות לשאלות הנוגעות לחסרונו של אב במשפחה מרגע שילדיהן עומדים על ההבדל בין משפחתם למשפחות חבריהם. כאן יש חשיבות רבה להסבר על הרצון של האם ללדת את הילד שלה ולהעניק לו את החום והאהבה אותם הוא מקבל, זאת בצד חשיפתו לדמויות גבריות במשפחה המורחבת כמו סב, דוד או אחיינים. ההזדהות עם הדמות הגברית יכולה להתרחש גם אם זו אינה חלק אינטגרלי מהמשפחה הגרעינית הקטנה. 

?להיות שייך ומיוחד, מתוך ההקדמה לספר של מי האף הזה

למרות שמראה חיצוני הוא נדבך אחד בלבד בהשגת תחושת השייכות, כאשר הוא איננו, כלומר כאשר הילד אינו דומה להוריו, חסרונו מורגש מאוד. זה יכול להיות במקרה שילד שנולד מתרומת זרע דומה דווקא לתורם, או במקרה של ילד מאומץ או כשילד שנולד לשני הורים ביולוגים - פשוט לא דומה להם. במקרה הזה, התפקיד של ההורים בקבלה ואהבה של הילד כפי שהוא והמסר שהוא מיוחד בדרכו - משמעותי ביותר. ילד שמרגיש אהוב ורצוי, ירגיש שייך ולכן יאהב ויקבל את מי שהוא, גם אם ביטוי השייכות המובהק ביותר למשפחתו, המראה, איננו קיים.

Please reload