יום המשפחה (או, איפה

(?אבא של נדב

מה עונים כשהילדים בגן

מתחילים לשאול איפה אבא של..?, איך נעודד את ילדינו ליהנות מכל הטוב שיש בעולמם, במקום התמקד במה שאין

?

ילד מיוחד ומלא תושייה, עם תשובה מעוררת השראה, בספר הרביעי והאחרון, בסדרת "אוצר קטן"