האם הילד שלי יגדל עם חסך אב?

מחקר ייחודי - שבחן אמהות יחידניות בישראל בהשוואה לאמהות נשואות או גרושות - גילה כי הרווחה הפסיכולוגית שלהן היתה גבוהה יחסית לנחקרות האחרות (סגל-אנגלצ'ין ווזנר, 2005). בהיעדר אב מעורב, טענו החוקרים כי אמהות יחידניות לא נאלצו להתפשר על העצמאות והחופש האישי שלהן, והבחירה שלהן באמהות נעשתה ממקום מודע ובשל יותר. גם העובדה שנשים אלו הן לרוב מבוגרות יותר וחוו ציפייה ממושכת להיות אמהות עשויה להסביר את מצבן הרגשי הטוב יותר. במחקר נבדקה גם השאלה האם ילדים במשפחות חד הוריות אכן סובלים יותר מסימפטומים שונים או מצוקה פסיכולוגית נענית בשלילה.

נמצא כי ילדים שגדלו במשפחות חד הוריות מכל הסוגים כולל משפחות בהן האם יחידנית דיווחו על לכידות משפחתית גבוהה וקשר רגשי הדוק ונמשך עם האם. לכידות זו היא בעלת משמעות כפולה, גם כמספקת משענת ותמיכה רגשית, אך גם כגורם אפשרי לקושי בהתפתחות ובנפרדות רגשית. בנוסף יש לזכור כי חסך היא תחושה הנוצרת כאשר משהו שהיה לנו נלקח מאיתנו או לא מספק את צרכינו כמו אצל ילדים עם דמות אב חלשה או לא מתפקדת. לילדים לאמהות יחידניות אין חסך כזה כי מעולם לא היה להם אב. לעיתים הם עשויים לחוש ברצון למשהו שלא היה להם כאשר רואים יחסי ילדים ואבות במשפחות אחרות אך כללית נראה כי אינם סובלים מחסך על רקע מצבם כילדים לאמהות יחידניות. בנוסף ניתן לומר, בהמשך לממצאי המחקר, כי במשפחות בהן יש גורמים משמעותיים נוספים דוגמת סבים וסבתות, דודים ובני דודים תחושת החסך האפשרי תקטן עוד יותר.

Featured Posts
בקרוב יהיו כאן פוסטים ששווה לחכות להם!
שווה להמשיך ולעקוב...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square